Platform (kanal)Indhold / formålRedigerings-rettighedLæse-rettighed
Facebook BR
Bryggens Roklub
Privat gruppe for alle medlemmer af bryggens roklub.
Div. opslag, som medlemmer ønsker at dele med
klubmedlemmer.
God til deling af billeder og links til eksterne
informationskilder
Det er kun medlemmer, der kan
se, hvem der er med i gruppen,
samt deres opslag.
Redaktører skal give adgang til
gruppen. Redaktører: Stine Bols,
Vibe Jørgensen, Stina Styker
Alle medlemmer i
gruppen
Facebook Unironing
Uni rowing Bryggens Roklub
Privat gruppe der bruges til intern kommunikation i uniroer-gruppen om f.eks. fællesspisning, træning, kaproningsinformation m.v.Redaktører: Magnus Dauv, Stine Bols, Bjørn DohrnAlle medlemmer i gruppen
Hjemmeside
Bryggensroklub.dk
Roklubbens ansigt udadtil og opslagsværk for en række praktiske emner som f.eks.
OM ROKLUBBEN
BLIV MEDLEM
RONING
ERGOMETERTRÆNING
UNGDOMSRONING
UNIVERSITETSRONING
KALENDER
VEL ROET
SAS ROWING SEKTIONEN
STØTTEFORENINGEN G.A.S.
NYHEDER
LINKS
Indeholder oplysninger om, hvordan man bliver medlem, roreglement m.v.
Bestyrelsens medlemmer (ekskl. suppleanter)Alle (ikke kun medlemmer)
Aktivitetskalender
”Book en aktivitet”
Bryggensroklub.dk/booking-aktiviteter
Kalender med oversigt over træning i ro-spinning pr. måned og uge i vintersæsonen og aktiviteter i sommersæsonen.
Formålet er, at medlemmer kan tilmelde sig efter ”først til mølle”-princippet.
Omfatter ro-spinning/ergometertræning for alle samt enkeltsessioner hvor kun UNI-roere har adgang.
Medlemmer adviseres ikke automatisk om opslag i aktivitetskalenderen, så disse skal annonceres særskilt på hjemmesiden og evt. på Facebook.
Hvis aktiviteten omhandler enkeltstående ture på vandet anvendes Rokort (se nedenfor).
Det er muligt at oprette eller tilmelde sig flere sessioner i én arbejdsgang i aktivitetskalenderen; og medlemmer på venteliste rykkes automatisk op, hvis et andet medlem melder fra.
For ro-spinning i vintersæsonen oprettes de enkelte træningssessioner ca. 1 måned ud i fremtiden, og medlemmer, der ønsker at deltage i sessionerne, kan så melde sig på. Der er fastsat bestemte tidsfrister for tilmelding/framelding, som instruktøren/arrangøren kan afvige fra for den enkelte aktivitet; men generelt kan
et hold aflyses af den enkelte instruktør, hvis der kun er 1 eller 2 tilmeldte efter tilmeldingsfristen.
Oprettelse af aktiviteter: Alle, der har fået redigeringsrettigheder af klubbens webmaster.
Tilmelding til oprettede aktiviteter: Medlemmer af BR, der har registreret sig i booking-systemet.
Alle medlemmer
Rokort
Rokort.dk
Elektronisk ro-protokol, skadesjournal og medlems-administrationssystem (kontaktinformation, rettigheder (f.eks. styrmandsret), svømmeprøver, ro-statistik) samlet under et.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at oprette eller tilmelde sig flere ture i én arbejdsgang i Rokort; og styring af venteliste er kun muligt, hvis man i beskrivelsen af turen i Rokort skriver et maksimum antal deltagere.
Alle ture på vandet skal registreres i Rokort; dvs. alle ture i lokalfarvand og langture, ture ifm. ro-aftener, uni-roning og medlemmers egen-arrangerede ture.
Rokort kan også bruges til at samle deltagere til enkeltture, idet der sendes mail til alle medlemmer, når en ny tur oprettes.
Indhold
at oprette og afslutte en ny rotur
at melde en skade på en båd
at rette dine medlemsoplysninger og dit login
at følge med i rostatistikker
at se medlemmernes rettigheder (kun i pc-udgaven)
Alle medlemmerAlle medlemmer
Kalender ved motionsrummetOversigt over reservationer af motionsrummet.
Bør afspejle aktivitetskalenderen, men gør det muligt at dele information om aktiviteter med naboklubben Bryggens Kajak Club (BKC); og muligt at reservere motionsrummet for enkeltstående aktiviteter.

For vintersæsonen aftaler motionsrumsudvalget fordeling af tidspunkter for aktiviteter med BKC
Kalenderen vedligeholdes af kaproningschefenAlle medlemmer af BKC og/eller BR der har adgang til huset.
Kalender på hjemmesiden – kaldes også ”begivenheder”
Bryggensroklub.dk/kalender
Opslag af div. begivenheder, f.eks.
• Dato for bestyrelsesmøde
• By O-løb
• Fællesspisning
• Generalforsamling
Struktureret efter tidligere/kommende og herunder pr. måned/år.
BestyrelsesmedlemmerAlle, også ikke-medlemmer
Mail til nye medlemmerMail til det nye medlem med velkomsthilsen, vedlagt velkomsthæfte.Udsendes af kasserer/ro-chefDet nye medlem
Vel roetRoklubbens elektroniske medlemsblad. Udkommer 4 gange om året. Indeholder annonceringer af aktiviteter, generel information og beskrivelser fra de aktiviteter, der har fundet sted.Anders Bjørneboe er redaktør. Indlæg til bladet sendes til velroet @ bryggensroklub.dkAlle interesserede (også ikke-medlemmer)