Udlån af både.

Udlån af både til turroning håndteres af rochef Poul Jensen.

Udlån til Sved-På-Panden (SPP) håndteres af kaproningschefen Michael Olesen.

Kontakt venligst pr. mail for at undgå dobbeltbookinger.

Se mailadresser på kontaktsiden.

  • Klubben stiller max. 5 både til rådighed:
   2 fireåres: Torkil og Hugin
   3 toåres: Skjalm, Gautrek og Snoopy
   Begrænsningen gælder kun når der ikke er medlemmer af Bryggens Roklub med.
   Der udlånes ikke både når der er arrangement i klubben.
  • SPP og fællesture med f.eks. Roklubben Øresund er undtaget for begrænsningen.
  • Gæsteklubbens navn og alle roere skal indføres i klubbens Rokort.
  • Den ansvarlige leder af gæsteroerne skal markere sig med sit mobilnummer efter navnet.
  • Udlån føres ind i kalenderen.
  • Kommunikation føres fortrinsvis på mail.
  • Skader eller hændelser som kan vedrøre vores klub skal rapporteres.
  • Fra 1. april 2018 koster det 25 kr. pr. person pr. dag at låne både i Bryggens Roklub.
   Beløbet bedes overføret til reg.nr. 5325 konto nr. 0250141 når bådlånet er godkendt.
  • REGELSÆT FOR BENYTTELSEN AF BÅDE fra Bryggens Roklub skal underskrives af holdlederen inden et udlån.
  • Da farvandet i Københavns Havn er meget trafikeret og visse steder ensrettet har vi lavet en
   BESKRIVELSE VED LÅN AF BÅDE med forhold I skal tage hensyn til (udleveres ved åbning for gæsteroere).

Udlejning af klubhus.

Klubhuset kan udlejes til privat brug til aktive medlemmer med mindst 1 års medlemskab.

Udlejning af klubhus koordineres af kasserer Gerd Hansen.

Kontakt venligst pr. mail for at undgå dobbeltbookinger.

Se mailadresser på kontaktsiden.

Klubhuset udlejes ikke når der er arrangementer i klubben.

Klubhuset udlejes efter en kontrakt med retningslinjer for udlejningen.

Overnatning for roere fra andre roklubber koster 50 kr. pr. nat pr. person.