ROKORT

ROKORT er roklubbens elektroniske roprotokol, skadesjournal og medlems-administrationssystem samlet under et.

Du finder ROKORThttps://rokort.dk
Vælg Bryggens Roklub som klub og log ind med dit brugernavn og kodeord.

ROKORT findes i to udgaver afhængig af hvor du logger ind fra: en pc-udgave og en mobil-udgave.

Når du er logget ind, har du bl.a. mulighed for:


Oprettelse og afslutning af en ny rotur.

Klik på Ny tur på vandet.

 1. Vælg først den Båd fra listen som du vil benytte. Hvis du vil overføre kilometer fra en tur du har været på i en anden klub så vælg båden “overførte kilometer” der står til sidst i listen.
 2. Vælg derefter Roere. Start med den roer der skal være styrmand/cox og vælg derefter de evt. øvrige roere der er med i båden.
  Roerne vælges en ad gangen, enten ved at markere dem i medlemsfeltet til højre og derefter klikke på “<–” (pc) eller ved at markere dem i drop-down-listen ud for hver roer (mobil). Der skal vælges præcis det antal roere som båden er bygget til. Vær opmærksom på at du ikke kan angive en “gæsteroer” hvis du benytter mobil-udgaven. Du må skifte til pc-udgaven (“Alm. version”) hvis du har en gæst/ikke-medlem med.
  I pc-udgaven står der desuden en række koder i parentes ud for nogle af medlemmerne. De viser hvilke rettigheder medlemmet har (se nedenfor).
 3. Vælg Rute ud fra listen. Vælg den rute der passer bedst (vælg evt. “Anden langtur” eller “Anden lokaltur” og tilret Beskrivelse). Det er vigtigt at du vælger en rute fra “Langture”-gruppen hvis du vil have kilometerne registreret som langturskilometer.
 4. Afgang bliver automatisk sat til “10 minutter fra nu”. Det kan rettes om nødvendigt.
 5. Hjemkomst kan udfyldes med et forventet hjemkomsttidspunkt, men det er ikke nødvendigt at udfylde feltet før turen skal afsluttes.
 6. Tryk OK/Gem.

Når turen er slut skal den afsluttes:

 1. Find turen under “Både / roere på vandet” og klik på den.
 2. Udfyld Hjemkomst med det korrekte hjemkomsttidspunkt.
 3. Udfyld Kilometer med det roede antal kilometer.
 4. Sæt hak ud for Turen er afsluttet.
 5. Tryk OK/Gem.

Hvis det skulle være nødvendigt kan turen rettes efterfølgende. Find turen enten under De sidste 10 ture eller under Statistik + Roprotokol for den pågældende dato og klik på den. Vælg derefter Ret turen, ret det nødvendige og tryk OK/Gem.


Meld en skade på en båd.

Hvis du laver eller opdager en ny skade på en båd SKAL det meldes i ROKORT!
Klik på Skader (pc) eller Både + Skader (mobil) og vælg Opret ny.

 1. Vælg først den skadede Båd fra listen
 2. Ud for Skade anføres en kort angivelse af skaden, f.eks. “Knækket hjulaksel” eller “Revne i 2. bord, tager meget vand ind” etc.
 3. Under Beskrivelse anføres en uddybende beskrivelse af skaden: Hvad, hvor, hvordan, hvornår er skaden sket. Er der gjort noget for at udbedre skaden osv.
 4. Ud for Rapporteret af vælger du dit eget navn fra listen hvis det ikke allerede står der.
 5. Sæt hak i Må anvendes hvis skaden er så lille at båden fortsat kan bruges. Hvis båden skal sættes “Ude af drift” skal feltet efterlades tomt.
 6. Tryk Gem.

Felterne Repareret og Rep.beskrivelse udfyldes først når skaden er repareret og båden igen kan anvendes uden skader.


Rettelse af dine medlemsoplysninger og dit login.

Ved at klikke på dit navn (pc) eller tandhjulet (mobil) i øverste højre hjørne på forsiden kan du komme ind i et vindue, hvor du kan rette dine medlemsoplysninger: adresse, telefon, email-adresse m.v. Det er vigtigt at du selv vedligeholder disse oplysninger, hvis du skifter adresse, telefon eller email.

Du kan også fravælge/tilvælge at modtage nyheds-emails og/eller mails om aktiviteter/roture, der bliver slået op i ROKORT. Som udgangspunkt er disse automatisk tilvalgt fra starten (aktivitetsmail dog kun for aktive ro-medlemmer).

Under Kontakt-oplysninger kan du anføre kontaktoplysninger på en pårørende eller en anden person, der kan kontaktes i tilfælde af at der sker dig noget på en rotur eller din hjemkomst fra en rotur bliver forsinket etc.

Nederst i vinduet, under Login oplysninger, kan du ændre dit brugernavn og/eller dit kodeord som du benytter til login på ROKORT.

I pc-udgaven kan du også uploade et billede af dig selv oppe til højre.

Tryk på Gem, når du er færdig med at rette oplysningerne/indstillingerne.


Følg med i rostatistikkerne

Under punktet Statistik har du mulighed for at se

 • roprotokollen for en given dato
 • roerstatstikken over roede kilometer pr. medlem
 • bådstatistikken over roede kilometer pr. båd

Se medlemmernes rettigheder (kun i pc-udgaven)

Medlemmerne kan få tildelt forskellige rettigheder af bestyrelsen jf. roreglementet. Det kan være styrmandsret, outriggerret og instruktørret. Derudover skal der også aflægges svømmeprøve (mindst hvert 3. år) og evt. redningsprøve for at kunne få ret til at ro i vores både.

Når man opretter en ny tur i pc-udgaven, så står der en række koder i parentes ud for de enkelte medlemmer i den liste man vælger deltagerne fra. De kan bruges til at sikre sig at styrmanden har den fornødne styrmandsret til båden og at alle roerne har aflagt en gyldig svømmeprøve. Disse koder er:

STYRMANDSRET:
1: Lokalstyrmand I (Slusen-Langebro)
2: Lokalstyrmand II (Kalvebodbroen-Trekroner)
3: Lokalstyrmand III (som II + Dragør-Skovshoved)
L: Langtursstyrmand

OUTRIGGERRET:
O1: Outriggerret I (scullerret)
O2: Outriggerret II
T: Trimmyret

INSTRUKTØRRET:
I: Instuktør (roning)
E: Rospinningsinstruktør (ergometer)

AFLAGTE PRØVER:
Sp: Gyldig svømmeprøve aflagt
Rp: Gyldig redningsprøve aflagt

Under punktet Links på forsiden kan du finde et link til en side (Medlemsrettigheder), hvor du kan se en oversigt over rettighederne pr. medlem og hvor du også kan se hvornår svømme- og redningsprøver er aflagt og specielt hvornår svømmeprøven udløber, så den kan blive fornyet i tide. Der findes også et link til en side der viser ovenstående rettighedskoder.


Hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af ROKORT, er du velkommen til at sende en mail til: webmaster @ bryggensroklub.dk