Bryggens Roklub
Rundholtsvej 95
2300 København S
Tlf: 20 53 01 80

CVR-nummer: 29905061
Bank: Arbejdernes Landsbank
konto-nr: 5325 0250141
MobilePay: 963334

Email adresserne indeholder mellemrum omkring @ for at forhindre diverse søgerobotter i at finde valide adresser. Husk at fjerne dem, når du bruger adressen.

 BESTYRELSEN:

Formand:
Alice Larsen
Tlf: 28 91 32 90
Email: formand @ bryggensroklub.dk
Email: alice @ aclarsen.dk

Næstformand:
Magnus Dauv
Tlf: 53 65 16 31
Email: naestformand @ bryggensroklub.dk
Email: magnusdauv @ gmail.com

Kasserer: (udlejning af klubhus)
Gerd Hansen
Tlf: 29 62 83 49
Email: kasserer @ bryggensroklub.dk
Email: gerdh2300 @ gmail.com

Rochef:(udlejning af både)
Poul Jensen
Tlf: 52 39 01 87
Email: rochef @ bryggensroklub.dk
Email: poujen @ hotmail.com

Kaproningschef: (udlån af både til SPP)
Michael Olesen
Tlf: 21 65 23 61 / 42 40 88 65
Email: michaelolesen_4 @ msn.com

Sekretær, husforvalter:
Charlotte Wulff
Tlf: 21 60 82 64
Email: wulff.charlotte @ gmail.com

Suppleant til bestyrelsen:
Kirsten L. Jensen
Tlf: 24 27 48 83
Email: kilyje @ hotmail.com

Suppleant til bestyrelsen:
Stina Styker
Tlf: 60 45 47 97
Email: stina.styker @ yahoo.dk

Suppleant til bestyrelsen:
Marie Bergmann
Tlf: 50 10 55 34
Email: marie_laura @ web.de

 UDEN FOR BESTYRELSEN:

Ungdomsleder:
Vibe Kjærsgaard Jørgensen
Tlf: 20 75 90 45
Email: vibe.akj @ gmail.com

Universitetsroning:
Bjørn Dohrn Petersen

Email: unironing @ bryggensroklub.dk

Materialeforvalter:
Karsten Felland
Tlf: 32 51 63 61 / 51 53 63 61
Email: karsten.felland @ gmail.com

Redaktør af Vel Roet:
Anders Bjørneboe
30 53 10 79
Email: velroet @ bryggensroklub.dk

Webmaster:
Claus Larsen
Tlf: 21 68 90 65
Email: webmaster @ bryggensroklub.dk

UDVALG:

Indretningsudvalg:
Stina Styker
Kristina Colston
Tanja Pauly
Alice Larsen

Motionsrumsudvalg:
Poul Jensen
Magnus Dauv

Langtursudvalg:
Charlotte Wulff
Poul Jensen
Kirsten L. Jensen
Jan Hellesøe
Marie Bergmann

 ØVRIGE BESTYRELSER:

Formand for SAS-Rowing sektionen:
Jan Peter de Baan
Tlf: 32 52 77 17 / 22 89 12 64
Email: jpdebaan @ gmail.com

Formand for støtteforeningen G.A.S.:
Inger-Lise Sidenius
Tlf: 20 71 83 08
Email: ilsidenius @ hotmail.com