INDMELDELSESBLANKET

Medarbejdere i SAS / medlemmer af SAS-Klubben bedes benytte den tilsvarende blanket under menu-punktet:
SAS ROWING SEKTIONEN


Anmodning om indmeldelse i Bryggens Roklub

Undertegnede anmoder hermed om indmeldelse i Bryggens Roklub.
Jeg er i besiddelse af god svømmefærdighed (500m) og er villig til at aflægge prøve herpå (kun aktive roere)
Jeg er indforstået med at udmeldelse kun kan ske skriftligt til klubbens kasserer med 3 måneders varsel.


Personlige oplysninger


Udfyldes hvis du tidligere har været medlem af en roklub: