INDMELDELSESBLANKET

Anmodning om indmeldelse i SAS Rowing sektionen i Bryggens Roklub

Undertegnede anmoder hermed om indmeldelse i SAS Rowing sektionen i Bryggens Roklub.
Jeg er i besiddelse af god svømmefærdighed (500m) og er villig til at aflægge prøve herpå (kun aktive roere).
Jeg er indforstået med at udmeldelse kun kan ske skriftligt til klubbens kasserer med 3 måneders varsel.


Personlige oplysninger


Udfyldes hvis du tidligere har været medlem af en roklub


SAS-klub tilhørsforhold

Medlemsskab af SAS-klubben er en betingelse for optagelse i SAS Rowing sektionen i Bryggens Roklub.