humle-daab

HUMLE VIKING

Båden, en 2-årers inrigger fra Grejsdalens bådeværft, blev leveret ved årsskiftet 2000/2001 og døbt ved standerhejsningen 7. april 2001

DFfR-formand Morten Espersen døbte båden.

 

Støtteforeningen G.A.S. har sponseret med 1/3 af bådens pris.

 

Flyet, som båden er opkaldt efter, er en DHC-8-400B (Q400), LN-RDX, som ankom til SAS i slutningen af marts 2001.

 

Historien bag navnet:

…. fra “Nordiske Gude- og Heltesagn” fortalt af Niels Saxtorp:

 

Humle var en hunnerkonge, der optræder i sagnet om Tyrfing, et troldsværd, som ifølge sagnet skulle dræbe når det blev trukket ud af skeden. Sværdet gik i arv, og en af indehaverne, goteren Heidrik, som iøvrigt dræbte sin broder med det, tog hunnerkongen Humle‘s datter Sifka som frille.

 

citat fra sagnet om Tyrfing i Henrik Saxtorps genfortælling:

Heidrik førte krig mod hunnerne og sejrede stort over deres konge Humle, der kun reddede sig ved flugt. Heidrik plyndrede deres lejr og tog meget bytte; han fandt også Humles datter Sifka og tog hende med sig hjem. Hende havde han hos sig et godt stykke tid, men da hun blev med barn, sendte han hende tilbage til faderen, hvor hun fødte en dreng, der kom til at hedde Hlød. Drengen voksede op hos sin morfader, og Sifka rejste igen til Goterland, hvor hun blev Heidriks frille.

Senere kommer Hlød og Angantyr i strid om arven efter deres fælles fader Heidrik. Humle og Hlød går så mod Heidrik med hele hunnerhæren, og det kom der et vældigt slag ud af. Humle fældede Ormar Jarl, men blev straks derefter fældet af den gamle konge Gissur, som så også selv blev fældet.

 

Slaget endte iøvrigt med sejr til Angantyr efter at Hlød var faldet for sværdet Tyrfing.