GAS travetur 5. juni

Kære GAS medlemmer Coronarestriktionerne er ved at lette taget i os – dejligt! Desværre er der nogle uforudsete og store udfordringer, med at kunne tage roklubbens nye hus i brug.  Byggegruppen gør hvad de kan.  Vi har derfor ikke afholdt generalforsamling, hvilket bestyrelsen er enige om, må blive når klubhuset kan benyttes. Men vi vil rigtig gerne […]

Ro-håndbog

Nu starter instruktionssæsonen for nye roere. Jeg har i den forbindelse lavet en ny udgave af en ro-håndbog med forklaring til de vigtigste begreber og de kommandoer vi benytter i roningen. Ro-håndbogen findes online på vores hjemmeside under menupunktet RO-HÅNDBOG under menuen RONING. På siden er der også et link til en pdf-udgave til print. […]

Madpakketur i Københavns Havn

Søndag d. 2. maj kl. 9-14 er der madpakketur i Københavns Havn med Roklubben Øresund. Turen er på 20-25 km med frokost på Trekroner. Husk at medbringe madpakke og drikkevarer. Tilmelding i rokort senest d. 1. maj kl. 17. Datoerne for årets øvrige madpakketure/fællesture med Øresund er: Søndag d. 6. juni: Saltholm rundt (m. frokost på […]

Interaktivt søkort

Nu har vi fået udarbejdet et interaktivt søkort som et link i Rokort.dk, ligesom Roklubben Øresund. Klubbens lokalfarvand fra Kalvebodbroen i syd til Trekroner i nord er lagt ind med noter på steder, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Noterne kan opdateres efter behov. Søkortet er værd at gennemgå af alle og kan specielt benyttes […]

Donationer til Roklubben SAS

Roklubben SAS har modtaget mange store gaver fra medlemmerne via DFfR Gavegiroordning. Specielt penge til egenfinansiering af det nye fælles klubhus med BKC er særdeles velkommen, da uforudsete udgifter stadig kan komme. Ikke færre end 9 medlemmer har doneret Roklubben SAS 81.300 kr. Tusind tak for gaverne til styrkelse af Roklubben SAS økonomi.

Tid til klubaftener

På lørdag er der som bekendt standerhejsning, og det betyder samtidig, at vi fra på tirsdag starter op på sæsonens klubaftener. Klubaftenerne er, traditionen tro, tirsdag og torsdag kl. 17.30. Man skriver sig, som altid, på white boardet, men herefter skal man undgå at tage ophold i den lille klubstue. Der er stadig kun åbnet […]

Standerhejsning 10. april, kl. 13

Nu starter sæsonen og vi kan ro uden de store coronarestriktioner, dog stadig med afvaskning af både i sæbevand, brug af håndsprit m.m. Så kom endelig til standerhejsning, lørdag den 10. april kl. 13. Der vil være en tale og et lille traktement. Efterfølgende er der roning, hvis vejret tillader. Husk at møde omklædt, da […]

Nyt havnereglement og ny vejrstation ved slusen

Københavns Havn har udgivet et nyt havnereglement for Københavns Havn gældende fra 24. marts 2021:https://roklubbensas.dk/wp-content/uploads/images/indhold/Havnereglement-20210324.pdf By og Havn har også opsat en ny vejrstation ved stigbordene/slusen der måler vejr-, vind- og strømforhold ved stigbordene og viser de aktuelle data på en hjemmeside. Der er desuden opsat en rød lampe ved gennemsejlingen i stigbordene der lyser […]

Sydhavnsdysten – sæt kryds i kalenderen!

Sidste år prøvede vi for første gang kræfter med en ny, lille regatta: Sydhavnsdysten. Vi gentager succesen i år, men flytter dysten til foråret, da Copenhagen Harbour Race forhåbentlig vender tilbage til oktober. Derfor: Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 1. maj! Tidsrummet for dysten er fra kl. 10-13, og 2-åres og 4-åres inriggere kan […]

Flere til træning

Hej rokammerater Fra mandag den 1. marts, må vi træne 25 sammen udendørs. Så nu kan vi bruge alle ergometre og genoplive onsdagens “walk and talk”. Uden for klubbens område, er det smart at have klubtrøjen nogenlunde synlig, så alle kan se vi er en klub. Vi ses.