Status på klubhus

Alle kan ved selvsyn konstatere, at der nu står et flot klubhus, som vi forhåbentlig snart kan tage i brug. Som ved alle byggerier er der lidt mangler, der skal udbedres, og det er i proces. Det er ikke det, der forhindrer os i at modtage huset. Det er derimod en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, som […]

JUST HOLM

Et trofast roklubmedlem måtte bukke under for sin kræftsygdom: myleomatose. Just Holm døde onsdag den 20. januar, 89 år gammel. Just var kendt af de fleste som klubbens ældste medlem. Indmeldt april 1964. Han var en god ven og velrespekteret for sine mange fine poster og bedrifter i Roklubben SAS. Just var en sikker arbejdskraft, […]

Standerhejsning

Standerhejsning er fastlagt til 10. april. Vi må se, hvor stort arrangementet kan blive, men under alle omstændigheder, starter ro-sæsonen der. VI GLÆDER OS. Men husk: Der kan ros vinterroning, hvis alle corona-regler overholdes.

CORONA

Corona er her endnu Derfor er der selvfølgelig stadig lukket for indendørs træning. Men bestyrelsen har besluttet, at du godt må tage et ergometer ud og træne ved siden af bådhallen eller på slæbestedet. Undgå græs og jord og IKKE på terrasserne ved det nye hus, der endnu ikke er afleveret og endnu ikke er […]

Kontingent 2021

Kære medlemmer. I bedes betale kontingent for 2021. Brug gerne Netbank: Fast overførsel hver 3. måned eller hver 6. måned eller hver 12. måned til Arbejdernes Landsbank: reg. nr. 5325 konto nr. 0250141. Betalingsfristerne er: 1. kvt 15/1, 2. kvt 15/4, 3. kvt 15/7, 4. kvt 15/10. Kontingent for seniorer er 525 kr per kvartal […]

Romaskiner

Roklubben SAS har købt og fået leveret 4 nye romaskiner fra Modest Sport. Vi takker igen VELUX FONDEN og NORDEA FONDEN for de fine donationer. Vi venter med at tage dem i brug til det nye motionslokale er klar. Forhåbentlig JAN21? For INFO afhentes vores Mobile Festival toilet den 16. december. Så nu er “festivalen […]

Nye restriktioner

Efter regeringens udmelding om nye restriktioner, må vi desværre lukke klubben, foreløbig til 3. januar. Derfor ingen rospinning m.m. Forsamlingsforbudet for over 10 personer blev forlænget til 28. februar, så vi må udsætte vores planlagte generalforsamling. Hvornår den så kan finde sted, vides i skrivende stund, endnu ikke. God jul og godt nytår til alle. […]

TAK

Hjertelig tak til Roklubben SAS og GAS for skønne blomsterhilsner, ved Kelds bisættelse. På gensyn i klubben – Inger-Lise (Sisser)

Dødsfald

Keld Mølgaard døde lørdag den 7. november. Keld har været medlem siden 2016, og har været en flittig ergometerroer, både i roklubben på vores faste mandagshold, men også i fitness center i Dragør. Keld støttede meget op om vores støtteforening GAS, hvor hans hustru Inger Lise Sidenius er formand. Keld var revisor i GAS og […]