Jan Peter de Baan

Indkaldelse til Generalforsamlinger 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roklubben SAS Der afholdes ordinær generalforsamling i Roklubben SAS Mandag d 26. februar kl 19 Med følgende dagsorden: A.Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. B.Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år. C.Forelæggelse af budget for det kommende år. D.Fastsættelse af kontingenter. E.Disponering af Roklubbens […]

Valther

Vores allesammens Valther er gået bort. Han døde 15.februar, omgivet af sine nærmeste. Valthers sidste aktivitet var at deltage i 4GP i Roklubben, så hans sidste bevidste øjeblikke lavede han det som han helst ville: at være aktiv i roklubben, som Vibe udtrykte det: “med robukserne på” Valther var et rigtig aktivt medlem af klubben, […]