Claus Larsen

Nyt havnereglement og ny vejrstation ved slusen

Københavns Havn har udgivet et nyt havnereglement for Københavns Havn gældende fra 24. marts 2021:https://roklubbensas.dk/wp-content/uploads/images/indhold/Havnereglement-20210324.pdf By og Havn har også opsat en ny vejrstation ved stigbordene/slusen der måler vejr-, vind- og strømforhold ved stigbordene og viser de aktuelle data på en hjemmeside. Der er desuden opsat en rød lampe ved gennemsejlingen i stigbordene der lyser […]

JUST HOLM

Et trofast roklubmedlem måtte bukke under for sin kræftsygdom: myleomatose. Just Holm døde onsdag den 20. januar, 89 år gammel. Just var kendt af de fleste som klubbens ældste medlem. Indmeldt april 1964. Han var en god ven og velrespekteret for sine mange fine poster og bedrifter i Roklubben SAS. Just var en sikker arbejdskraft, […]

Grill-GAS

Søndag den 9. august 2020 kl. 12.30 Trods byggerod på Roklubben SAS’s grund, afholder G.A.S., roklubbens støtte-forening, det traditionsrige grill-arrangement. Alle roklubbens medlemmer er naturligvis meget velkomne til at deltage, fester har der i år ikke været mange af.  Festligheden afholdes derfor i år i Roklubben Øresund, Amager Strandvej 413. Kommer du i bil, så […]

Standeren er hejst!

Formand Alice har sammen med den øvrige bestyrelse hejst standeren for sæson 2020 på et bestyrelsesmøde i klubben den 17. maj 2020. Der blev også på behørig vis udråbt 3 lange og 3 korte hurra’er for klubben.

Kæntringsulykke ved slusen

Søndag den 15. september kæntrede en 2-åres inrigger fra Roforeningen Kvik i kraftig strøm ved slusen. Roerne faldet i vandet og blev efterfølgende reddet op af politi og redningsmandskab. Ingen af roerne fik varige mén, men båden blev totalskadet. Københavnskredsen under DFfR har efterfølgende, i samarbejde med Roforeningen Kvik, udarbejdet en rapport med en beskrivelse […]

Grill-sæsonen starter 6. juni

Fra torsdag den 6. juni og hver torsdag fremover, så længe lyset og vejret er til det, tager vi grillen frem efter fællesroningen. Du medbringer selv det kød og tilbehør du skal bruge, drikkevarer købes som sædvanligt i klubben. Ægtefæller/kærester/børn er også velkomne.

Den nye hjemmeside

Så er den nye udgave af hjemmesiden på plads. Stor tak til Mikkel som har lavet alt arbejdet med omlægningen. Den nye hjemmeside skulle gerne virke bedre på mobile enheder (tablets og smartphones). Hvis I synes at I mangler menuen på jeres mobile enheder, så findes den bag ikonet med de 3 vandrette streger i […]

Nyt nummer af Vel Roet

Nyt nummer af klubbladet “Vel Roet” er udkommet.  Denne gang vil bladet af tekniske årsager IKKE blive udsendt pr. mail direkte til medlemmerne. Du kan i stedet hente bladet under menu-punktet VEL ROETeller direkte via dette link: Vel Roet – december-januar .

JULESTUE

Den traditionsrige JULESTUE i Roklubben SAS afholdes i år lørdag den 22. december kl. 1830     Selvklart skal vi have gule ærter fra den store gryde med flæsk og pølse, julesennep, rødbeder og rugbrød, brændevin og øl, som efterfølges af Lis’ pandekager med is og solbærrom. Vi tænker os at juletræet pyntes af vor […]