Charlotte Wulff

Klubtur til Tolo i april 2023

Langtursudvalget planlægger en klubtur til Tolo i uge 17, idet der reserveres 3 stk. inriggere fra søndag 23. april – lørdag 29. april 2023, begge dage inkl. Der er således 9 rosæder til rådighed. Deltagere vil kunne dele et rosæde, hvis man ikke regner med at ro hver dag. Man kan evt. også have en […]

MINIROER DAG søndag 21. august 2022 kl. 11 – 14

Den årlige plaskedag for miniroere, børn op til 11 år, afholdes søndag den 21. august. Der bliver mulighed for at afprøve en romaskine, være med ude i en robåd, enten en inrigger eller en trimmy, fiske med net. Hvis man tør, så kan man også svømme med redningsvest. Har du en redningsvest, tag den med! […]