Alice Larsen

Standerstrygning

Der afholdes standerstrygning, med rotur, en lille tale, uddeling af flidspræmier og en lille en til halsen, lørdag den 24. oktober. Da vi ikke kan låne B&W´s klublokale på grund af corona, bliver roturen uden madpakker i år. • Kl. 13 til 15. Rotur med indlagte opgaver rundt i havnen.• Kl. 15.30. Standeren stryges. Klubben […]

Standerstrygning den 26. oktober

Vi starter med en rotur kl. 11, hvor vi ror rundt i havnen og spiser vores medbragte madpakker i B&W’s roklub. Tilmelding på opslagstavlen i klubben. Kl. 16 haler vi standeren ned med tale og “en lille en” til halsen. Tilmelding ikke nødvendig. Festmiddag kl. 18.30 med uddeling af flidspræmier. Pris for deltagelse i festmiddagen […]

Medlemsmøde 10. oktober

Bestyrelsen inviterer til medlemsmøde den 10. oktober, efter roning. Vi starter med sidste nyt omkring husprojektet og fortsætter med drøftelse af klubbens fremtid. Hvordan holder vi aktivitetsniveauet uden hus? Ideer til vinteraktiviteter, udvalg til at sikre faciliteter (toiletvogn, bad og lign.). Ordet er frit. Kom med alle dine ideer. Der er ikke noget der hedder […]

MINIROER-dag

Roklubben SAS inviterer til den årlige MINIROER-dag. Det foregår søndag den 30. juni kl 11-14. Prøv en romaskine. Kom med ud i en robåd eller ro i en trimmy/Edon båd. Svøm med redningsvest. Der vil være pølser på grillen og is i fryseren. (Du må gerne tage din familie med) Tilmelding til miniroer-dag senest 27. Juni 2019 på […]

Skt. Hans

Der afholdes Skt. Hans i roklubben søndag d. 23. juni kl. 18.30. Meld dig til på opslaget i roklubben inden d. 20. juni. Vi har besøg fra British Airways denne aften.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 20.00 i Roklubben SAS. 29 medlemmer var mødt op. Dagsorden: A. Valg af dirigent Claus Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. B. Valg af referent Poul Jensen blev valgt som referent. C. Information om status på klubhusbyggeriet Erik Nielsen orienterede om […]

“Madder” i klubben

 I de forgangne år har der været ”madder” til salg for at beskedent beløb, så man kunne få lidt i maven efter tirsdag og torsdags roture. Da jeg som bekendt er blevet formand for etablissementet ønsker jeg ikke at stå for dette mere. Derfor bliver det nu lagt ud til medlemmerne, på samme måde som […]

Indkaldelse til generalforsamling i Roklubben SAS

Der afholdes ordinær generalforsamling i Roklubben SAS Torsdag den 14. februar kl 19.30   Dagsorden i følge vedtægterne:1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år. 3. Forelæggelse af budget for det kommende år.4. Fastsættelse af kontingenter.5. Disponering af Roklubbens midler.6. Behandling af […]