Svømmeprøver

Kære medlemmer
Det er nu blevet min opgave at have ansvaret for, at roningen foregår efter de regler, vi har opstillet bl.a. for sikkerhedens skyld. En del af sikkerheden er en gyldig svømmeprøve. Det er jeg ved at samle op på nu, så vi kan starte sæsonen med en gyldig prøve. Hvis jeres svømmeprøve er mere end 3 år gammel, må I ikke ro. Det bedes I være opmærksomme på, både til sæsonstart og jer, der dyrker vinterroning. Så, få taget prøven og ro på lovlig vis.

Bedste hilsener
Rochefen