GAS Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Støtteforeningen GAS mandag d. 28. februar 2022 kl. 18.30 i roklubbens lokaler Rundholtsvej 95.

Dagsorden ifølge foreningens love:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab / fastsættelse af kontingent
  4. Indkomne forslag – herunder disponering af midlerne
    Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 14. februar 2022
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisor og revisor suppleant
  8. Eventuelt / fremtidigt arbejde

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, alle er velkomne. Tilmelding via roklubbens hjemmesides aktivitetskalender, eller mail ilsidenius@hotmail.com og mobil 2071 8308. Senest 25. februar 2022.