Nyt fra Langtursudvalget

Langtur til Sognefjorden, Norge, 9. – 16. juli 2022 (uge 28)

I samarbejde med Københavns Roklub og Amager Ro- og Kajakklub (ARK) er der mulighed for 12 roere fra Bryggens Roklub at komme på langtur i det fantastiske fjordlandskab omkring Sognefjorden. Vi ror i fire 2-åres inriggere, og vi starter og slutter lørdag. Der skal være mindst 1 langtursstyrmand i hver båd. Rodagene vil være på 30-40 km, men det beror på den konkrete ruteplanlægning, som ikke er gennemført endnu. Og der kan jo besluttes en overliggerdag.

Udover krav om et passende antal langtursstyrmænd og at alle roere skal kunne ro mange km. flere dage i træk, så skal man være opmærksom på, at særligt tillægninger kan være udfordrende. Af andre udfordringer skal nævnes, at det på lange stræk ikke vil være muligt at gå i land, så det kan være nødvendigt at kunne holde sig eller tisse i et øsekar. Det er jo en stor fjord, så man skal også være forberedt på, at vind og vejr kan give vanskelige forhold.

Prisen inklusive overnatning (ikke telt) og mad skønnes at blive ca. 5.500 kr. pr. deltager. Det kan nok gøres billigere, hvis man vil ligge i telt, og madudgiften beror jo også på, hvor meget man medbringer hjemmefra.

Hvis der er tilstrækkelig interesse, vil der blive bindende tilmelding medio december med indbetaling af et acontobeløb på 1.000 kr., der ved afbud ikke tilbagebetales fuldt ud, idet klubben allerede har udgifter til bådtransport, bookinger m.v.

Det forventes, at nogle af deltagerne medvirker til detail-planlægningen af turen. Der vil som udgangspunkt ikke blive arrangeret fælles transport til og fra startstedet, men overnatning bookes af planlægningsgruppen; og det haster med at få booking af overnatning på plads. Så hvis du er interesseret, så skriv en mail til wulff.charlotte@gmail.com senest lørdag den 20. november. Og angiv gerne, om du er langtursstyrmand eller ej.