Generalforsamling i Støtteforeningen G.A.S.

ONSDAG DEN 22. SEPTEMBER I ROKLUBBENS NYE LOKALER, RUNDHOLTVEJ 95

Ved den årlige generalforsamling onsdag 22. september, skal vi samtidig se roklubbens nye hus, samt “smage” på det nye navn: BRYGGENS ROKLUB. Derfor har bestyrelsen valgt at gøre det lidt ekstra festligt 🍷🍷

Vi starter kl. 18.00 på klubbens tagterrasse, hvor vi byder på et glas rosé.

Kl. 18.30 starter selve generalforsamlingen med følgende dagsorden ifølge foreningens love:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab/fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag – herunder disponering af midlerne
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor og revisor suppleant
8. Eventuelt/fremtidigt arbejde

Ref. punkt 4, indkomne forslag/disponering af midler.
Forslag skal skriftligt indsendes til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingen
Mailadr: ILSIDENIUS@HOTMAIL.COM

Ref. punkt 5-7. Der skal nye kræfter til i bestyrelsen, bl.a. da vores kassere ønsker at gå på “pension”.
Mød trygt op, bestyrelsen har emner i “kiggerten”.

Coronarestriktioner og færdiggørelsen af det nye klubhus, har bevirket at GAS, ikke har afholdt generalforsamling i februar, ligesom travetur og GAS GRILL heller ikke har været afholdt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen, serveres der et godt stykke kød med lækkert tilbehør. Derefter kaffe og kage.
Alt dette, samt en lille quiz for 120.00 kr. Gode vine til rimelige priser.

Tilmelding senest lørdag 18. september, på mail: ilsidenius@hotmail.com, mobil 2071 8308 eller i Rokort.

Vi håber at se rigtig mange GAS medlemmer, ligesom roklubbens øvrige medlemmer også er velkomne, dog uden stemmeret på generalforsamlingen.

På glædelig gensyn – bestyrelsen i GAS
Lene, Bent og Sisser