Klubhuset kan tages i brug

Kære medlemmer

Så er tiden inde til den gode nyhed, som vi har glædet os til allesammen:

Klubhuset kan tages i brug!

Klubhuset har som bekendt været færdigbygget i adskillige måneder, men der har været visse udeståender, som har gjort, at vi ikke har kunnet tage det i brug. Disse udeståender er nu løst, eller har så meget fokus, at der ikke længere er noget til hinder for at tage huset i brug.

Ibrugtagningstilladelse

Kommunen har givet os en midlertidig ibrugtagningstilladelse, således at de punkter, der skal opfyldes for at få en endelig ibrugtagningstilladelse, skal være opfyldt til oktober i år. Dette arbejde er i gang.

Brandsikkerhed

Kommunen behandler en revideret brandredegørelse fra entreprenøren. Resultatet heraf danner grundlag for, om der skal foretages yderligere brandsikkerhedstiltag. Entreprenøren har ansvaret for dette.

Mangler

Alle konstaterede mangler er udbedret. Når huset tages i brug, vil I måske opdage andre mangler. Dette bedes I meddele til bestyrelsen, som registrerer det. Der vil så med passende mellemrum blive samlet op på det sammen med eventuelle mangler, som BKC melder ind, og sammen med entreprenøren vil vi finde en løsning på det. Bestyrelsens kontakt til entreprenøren er Poul.

Ibrugtagning af klubhus

Ibrugtagningen startede mandag den 12. juli, sådan at omklædningsrum og toiletter i stuen og på første sal kan benyttes. Bemærk dog, at der endnu ikke er bænke eller knager, så rummene er helt uden interiør, men bruserne virker!

Omklædningsrummene er fordelt ved lodtrækning. Det betyder, at kvindernes omklædning er i stuen og mændenes omklædning er på første sal. 

Når de respektive indretningsudvalg har færdiggjort deres arbejde, kommer der udmelding om ibrugtagning af klubstue og motionsrum. Hvis man har gode ideer til indretning, kan man rette henvendelse til de to udvalg. Indretningsudvalget for klubstue og omklædningsrum er: Alice, Tanja, Stina og Kristina

Indretningsudvalget for motionsrummet er: Christian, Bjørn, Stine og Michael.

Der vil blive placeret en fælles klubnøgle (nøglebrik) på opslagstavlen i bådhallen. Man åbner døren ved blot at holde brikken hen til tastaturet. Døren låser automatisk, når den er lukket. Der vil løbende blive lavet nøglebrikker til interesserede. De koster 200 kr., der betales på MobilePay 96 33 34. Udleveringen kan tidligst starte mandag den 19. juli.

Der vil selvsagt være mange ting, der ikke er på plads fra starten, I bedes bære over med det – og gerne være behjælpelige med at få ibrugtagningen til at forløbe godt.

Det midlertidige toilet og kajakopbevaringscontainere vil blive fjernet i løbet af den kommende uge.

Hvis der er spørgsmål til klubhuset, kan henvendelse ske til bestyrelsen.

Mvh

Bestyrelsen