Interaktivt søkort

Nu har vi fået udarbejdet et interaktivt søkort som et link i Rokort.dk, ligesom Roklubben Øresund. Klubbens lokalfarvand fra Kalvebodbroen i syd til Trekroner i nord er lagt ind med noter på steder, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed. Noterne kan opdateres efter behov. Søkortet er værd at gennemgå af alle og kan specielt benyttes af gæsteroere og til lokalstyrmandskurser. Det findes på vores hjemmeside som “Lokalfarvand” placeret både under menupunktet “Om Roklubben SAS” og menupunktet “Roning”, og det er også lagt ind som et link i Rokort. Tak til Ulrik Klixbüll fra Roklubben Øresund for hjælp med kodning af kortet.