Donationer til Roklubben SAS

Roklubben SAS har modtaget mange store gaver fra medlemmerne via DFfR Gavegiroordning.

Specielt penge til egenfinansiering af det nye fælles klubhus med BKC er særdeles velkommen, da uforudsete udgifter stadig kan komme.

Ikke færre end 9 medlemmer har doneret Roklubben SAS 81.300 kr.

Tusind tak for gaverne til styrkelse af Roklubben SAS økonomi.