Status på klubhus

Alle kan ved selvsyn konstatere, at der nu står et flot klubhus, som vi forhåbentlig snart kan tage i brug. Som ved alle byggerier er der lidt mangler, der skal udbedres, og det er i proces. Det er ikke det, der forhindrer os i at modtage huset. Det er derimod en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, som endnu ikke er kommet. Som alle ved, så er vores klubhus ikke det eneste byggeri i København, og kommunen har derfor en vis sagsbehandlingstid, som vi ikke helt kender. Det vil sige, at det desværre fortsat er lidt usikkert, hvornår huset kan modtages, og vi kan få glæde af det. Og vi kan ikke gøre det før, da det i givet fald vil være en ulovlig brug af huset, ligesom det fra et sådant tidspunkt og frem vil være vores eget ansvar at få udbedret de mangler, der er. Det kan vi i sagens natur ikke gå med til. Vi arbejder intenst på at få en indikation om tidshorisonten på en ibrugtagningstilladelse fra kommunen. Så snart den foreligger vil vi udsende en melding om det. Indtil da må vi nøjes med den udendørs træning, som vi har gjort i et stykke tid. Vi er snart i mål, så vær tålmodige lidt endnu.

Mvh
Byggeudvalget