JUST HOLM

Et trofast roklubmedlem måtte bukke under for sin kræftsygdom: myleomatose. Just Holm døde onsdag den 20. januar, 89 år gammel. Just var kendt af de fleste som klubbens ældste medlem. Indmeldt april 1964. Han var en god ven og velrespekteret for sine mange fine poster og bedrifter i Roklubben SAS.

Just var en sikker arbejdskraft, når der skulle laves noget praktisk i klubben, både i det nu nedrevne gamle klubhus, i bådehallen og på værkstedet. Fineste udførsel og gode brugbare løsninger på alt, hvad han havde fat i. Selv lærte jeg Just at kende som materielforvalter, da jeg blev medlem. Just var en dygtig læremester og mentor udi vedligeholdelse af klubbens fantastiske store dejlige bådpark med fine gamle træbåde. Just var kaptajn og styrmand i mere end en forstand. Selv har jeg kun roet almindelige tirsdags-torsdags aften-motionsroninger og senere ”onsdags-morgen-hold” med Just, men mange kender ham også som en habil kap- og langtursroer. Just var formand for ”onsdags-morgen-holdet”, en samling seniorer, som ikke længere var på arbejdsmarkedet, og havde et sammenhold ud over de almindelige klub-aftener. Holdet kaldte sig: ”onsdags-morgen-holdet” indtil 2018, fordi nogle andre gamle mænd havde navnet ”onsdagsholdet” (se skiltet der hænger på pulten i bådhallen). ”Onsdagsholdet” stoppede deres roture, Just blev meget syg og måtte på hospitalet. Da han igen kom i Klubben efter et genoptræningsforløb på Montebello, indkaldte han Lis og mig til opgaveoverdragelse. Just ønskede, at Lis, som på det tidspunkt både var oldfrue og formand for GAS, skulle være onsdagsroernes nye formand, og jeg skulle være hans besøgsven på Rigshospitalet og i hjemmet. Da Just kom i behandling, og fik det bedre, startede vi vinteraktiviteten: onsdags-morgen-gymnastik. Siden har onsdagsholdet udviklet sig til – ud over morgenroningen i sæsonen – også at være blevet en social klub i klubben med både månedsfrokoster, og onsdags-gå-turs-forsamling, hvor dem, der har lyst, mødes onsdag formiddag i vinterhalvåret ved klubhuset og går en tur på en times tid efterfulgt af ergometerroning, og hvis pladsen i bådehallen og vejret tillader det, også lidt vinterklargøring af bådene indtil frosten kommer inden døre.

Vore tanker går til Birthe og familie.

Karsten Felland.