Sydhavnsdysten 2020

Copenhagen Harbour Race er som bekendt blevet aflyst i år. Det skal dog ikke afholde os fra at dyste mod vores to naboklubber fra Sydhavnen! Derfor er Sydhavnsdysten opstået i år som en erstatning for CHR. Nedenfor ses en række info om dysten, og hvis man som SAS-roer har lyst til at deltage – og det håber jeg, at I har, så find sammen med nogen at ro med i en 2-åres eller 4-åres inrigger og send en mail til rochef@roklubbensas.dk med jeres oplysninger.

Sydhavnsdysten 2020

En uformel dyst for 2-åres og 4-åres inriggere mellem Sydhavnens tre roklubber.

Dysten indeholder to konkurrencer:

  1. Den samlede konkurrence: Vinderen er det hold i hhv. 2-åres klassen og 4-åres klassen, der har den bedste H-tid for hele distancen.
  • Sprintkonkurrencen: Vinderen er det hold i hhv. 2-åres klassen og 4-åres klassen, der ror hurtigst på den indlagte sprintdistance fra Bryggebroen mod mållinjen ved Roklubben SAS. Bemærk at det er den roede tid, der tæller her.

Hvert hold lægger fra ved egen klub, og færden ved de enkelte roklubber sker naturligvis under hensyntagen til Covid-19-retningslinjerne: bliv hjemme hvis du har symptomer, hold afstand og sprit af.

Tidspunkt:

Lørdag d. 10/10-2020.

Dysten starter kl. 10 og slutter kl. 15 (bådene skal krydse målstregen senest kl. 15).

De enkelte roklubber beslutter selv, hvilke hold der ror hvornår, så længe det sker i tidsrummet 10.00-15.00. På den måde sikres det, at klubberne har nok både til rådighed til alle deltagende hold.

Tilmelding:

Tilmelding sker til rocheferne i KR, ARK og SAS. Ved tilmelding angives roernes navn, køn og alder. Desuden oplyses holdets nummer (se nedenfor), og det oplyses hvis man ror med fast styrmand.

Handicapberegning:

Sydhavnsdysten følger LDK-reglerne for handicapberegning, dog med den afvigelse at en fast styrmand ikke medregnes i det samlede handicap (altså ligesom til SPP).

Banen:

Start ud for Roklubben SAS. Herfra ror bådene mod syd og vender om en udlagt bøje ved Slusen. Bådene ror herefter mod nord langs Amagersiden og vender om Langebro (se billede nedenfor). Bådene ror retur gennem sejlrenden ved Bryggebroen og videre mod Roklubben SAS, hvor der er mål. Bemærk at de sidste ca. 1000 m fra Bryggebroen til mål udgør Sprintkonkurrencen.

Distancen er ca. 6,5 km. Se kort over banens forløb nedenfor.

Bemærk at havnen ikke er lukket ifm. dysten, og roningen foregår derfor under eget ansvar og med almindelig hensyntagen til øvrig trafik. Husk også at holde til styrbord/højre på hele ruten, både i sydgående og nordgående retning!

Tidtagning:

Tiden starter, når startlinjen passeres. Tiden stoppes, når mållinjen passeres.

Der noteres en mellemtid, når båden passerer Roklubben SAS på vej mod nord.

Der noteres en tid, når båden i sydgående retning passerer Bryggebroen, som markerer starten på den indlagte sprint.

Starten:

Starten afvikles som en flyvende start. Styrmanden fremviser holdets nummer. Bådene kaldes frem til start, og der råbes ”GO!” når startlinjen passeres og tiden startes (ligesom ved SPP).

Overhalinger:

Hvis en hurtigere båd vil overhale en langsommere båd, er det den hurtige, bagfrakommende båd, der har vigepligt og ansvar for en forsvarlig overhaling.

Vendinger:

Alle vendinger skal udføres mod bagbord. 

Hvis flere både når vendepunktet samtidig, gælder reglerne for overhalinger (jf. ovenfor). Alle overhalinger ved vendepunkter skal foretages styrbord om (uden på) den langsommere båd.

Holdnumre:

Hver båd har sit eget unikke holdnummer.

For lethedens skyld genbruges roklubbernes nummerinterval fra SPP:

ARK                                     1-49

KR                                       550-599

SAS                                     850-899

Som ved SPP skal numrene kunne ses tydeligt af startdommeren.

Bemærk at holdnummeret skal fremvises

  1. ved start, og
  2. når man passerer Roklubben SAS på vej mod nord (så mellemtid kan noteres), og
  3. når man passerer Bryggebroen på vej mod syd (så der kan tages tid til sprintkonkurrencen), og
  4. ved målgang. 

For at undgå at styrmanden glemmer at fremvise nummeret, kan man med fordel (også) sætte nummeret på ryggen af roer nr. 1 eller påklistre nummeret på båden. Det er holdenes eget ansvar, at deres numre kan ses tydeligt, så diverse tider kan noteres.

Resultater:

Resultaterne fra konkurrencen offentliggøres umiddelbart efter konkurrencens afslutning på Facebook-begivenheden ”Sydhavnsdysten 2020”. Vi tilstræber at have resultaterne klar så hurtigt som muligt.

Der er præmier til de vindende hold (1.plads) i hver  af de to bådklasser hhv. i ”Den samlede konkurrence” og ”Sprintkonkurrencen”.

Banens forløb
Vending om Langebro