Udvidelse af rohold

Det er fra bestyrelsens side besluttet, at vi udvider de eksisterende rohold, så de nu må inkludere mere end 10 personer.

Derudover har vi lavet nogle mindre ændringer i reglerne, så det fx er tilladt at ro indendørs på ergometer. Se både de reviderede regler og roholdene nedenfor.

Husk fortsat at have fokus på hygiejne, herunder afvaskning af årer og både.

Bestyrelsen holder møde på onsdag d. 17/6, hvor vi drøfter mulighederne for at åbne for klubaftener.