ÅBNING FOR STØRRE BÅDHOLD

DFfR har nu ændret deres anbefalinger, så man kan danne faste rohold på op til 10 personer og ligeledes ro i ALLE bådtyper. I Roklubben SAS følger vi disse anbefalinger. 

Inden jeg præsenterer disse ændringer nærmere, vil jeg dog lige understrege, at fokus på god hygiejne fortsat fastholdes. Dvs. håndvask og afspritning er stadig vigtigt, og bådene rengøres fortsat grundigt. Der holdes også fortsat god afstand, og hvis man har symptomer på coronavirus, så møder man ikke op ved roklubben, men bliver hjemme.

I Roklubben SAS følger vi som nævnt DFfR’s anbefalinger, men da vi samtidig også gerne vil åbne lidt for instruktion af nye roere, vil det være mig, der danner de nye bådhold på max 10 personer. På den måde vil der også være en fordeling af instruktører. 

Det betyder helt konkret, at der vil ske en sammenlægning af nogle af de hidtidige rohold, mens der samtidig vil være fripladser til andre erfarne og nye roere. Jeg kontakter jer, der allerede er på hold, og giver besked om hvilket andet hold I lægges sammen med. 

HVIS DU SIDDER DERUDE og endnu ikke er en del af et hold, men gerne vil være det, så send mig en mail på baadholdsas@gmail.com, så sætter jeg dig på et af holdene. Skriv også hvis du har nogle særlige ønsker til deltagelse.

Reglerne vedr. max antal personer i bådhal og på ponton følger ovenstående, så det nu er tilladt at være max et rohold i bådhallen og på pontonen. Alle øvrige regler fastholdes (se nedenfor)

Mvh

Stine

Rochef


Regler i Roklubben SAS, som gælder indtil andet oplyses:

Kære medlemmer af Roklubben SAS

DFfR har meldt ud, at roklubber kan åbne fra den 21. april for aktivitet på vand under forudsætning af, at myndighedernes anbefalinger mht. Coronavirussen overholdes mht. at holde afstand, hoste i ærme og vaske/afspritte hænder. Læs mere på www.roning.dk.

Her er reglerne i Roklubben SAS:

Roning i robåd:

 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme. Medbring håndsprit.
 • Vask hænder før og efter roning. Ro eventuelt med handsker.
 • Afsprit kuglepen før og efter indskrivning i roprotokollen/tag egen kuglepen med
 • Der må ros i alle bådtyper.
 • Der ros i faste grupperinger af max. 10 personer. Dvs. rochefen danner faste rohold, som ror sammen. Man må ikke ro på flere rohold. Hvert hold skal omfatte en styrmand.
 • Er du ikke kommet på hold og ønsker at komme på vandet, skriv til rochef Stine Bols på baadholdsas@gmail.com, så danner hun hold blandt de interesserede. Alternativt, hvis man er flere, der vil danne sit eget hold, så informer ligeledes rochefen herom på ovenstående mail.
 • Find selv ud af, hvornår det passer jer at ro. Der er ikke faste rotider eller roaftener.
 • Der må max være et rohold i bådehallen ad gangen og max et rohold på bådebroen ad gangen.
 • Der er højst 15 minutter til at rigge både(ne) til. Så næste hold kan komme til.
 • Normalt ror vi ikke med redningsvest på. Veste lægges foran i båden, så ingen i båden spytter/hoster på dem. Hvis man ror med redningsvest og ikke har egen vest, tager man en af klubbens veste og fjerner den fra bådehallen. Tag den fx med hjem. Dette for at undgå smitte ved at flere forskellige bruger samme redningsvest. 
 • Der må gerne skiftes i båden, men hvis et medlem af holdet ikke ønsker at skifte, skal dette respekteres. Husk at tage egen håndsprit med i båden til at afspritte hænder og årens håndtag med.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Der er sat børster og opvaskemiddel frem i bådehallen ved spuleslangen. Opvaskemiddel opløser den fedthinde, som omgiver virus. Husk at spule efter med almindeligt vand, så der ikke er sæberester i båden. Se videoen på www.roning.dk, hvordan man behandler materiellet.

Roning i ergometer:

 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme.
 • Der må kun ros udendørs.
 • Der er står romaskiner i værkstedet. Dvs. de skal bæres ud gennem bådehallen og stilles udenfor. Husk behørig afstand mellem romaskinerne.
 • Placer romaskinerne, så vinden bærer udåndingsluft væk fra evt. anden roer.
 • Romaskinerne sprittes grundigt af efter brug. Sprit er sat frem ved romaskinerne.
 • Vask hænder før og efter roning.

Klubstuen må ikke anvendes. BKC’s klubhus må heller ikke anvendes.

Revideret d. 18. maj 2020.