Reviderede regler for roning

Vi har lavet nogle få ændringer i det reglement, som gælder for roning i øjeblikket. Den vigtigste er, at det nu er tilladt at skifte plads i båden, mens man er på vandet. Derudover vil der være flere ergometre tilgængelige i bådhallen, og så er BKC’s klubhus lukket (så det er fx ikke muligt at benytte toilettet der). Se de reviderede regler nedenfor.

Mvh bestyrelsen


Regler i Roklubben SAS, som gælder indtil andet oplyses:

Kære medlemmer af Roklubben SAS

DFfR har meldt ud, at roklubber kan åbne fra den 21. april for aktivitet på vand under forudsætning af, at myndighedernes anbefalinger mht. Coronavirussen overholdes mht. at holde afstand, hoste i ærme og vaske/afspritte hænder. Læs mere på www.roning.dk.

Her er reglerne i Roklubben SAS, idet det bemærkes, at der ikke må roes i 4’er med styrmand.

Roning i robåd:

 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme. Medbring håndsprit.
 • Vask hænder før og efter roning. Ro eventuelt med handsker.
 • Afsprit kuglepen før og efter indskrivning i roprotokollen/tag egen kuglepen med
 • Der ros kun i single- og dobbeltsculler, edon-både, gigbåd,  trimmy’er samt 2’er inrigger med styrmand
 • Der ros i mindre grupperinger af max. 3 personer. Dvs. man finder sammen på et fast hold, som ror sammen. Man må ikke ro på flere mandskabshold. Husk, at hvert hold skal omfatte en styrmand.
 • Kontakt hinanden og dan et hold. Find selv ud af, hvornår det passer jer at ro. Der er ikke faste rotider eller roaftener.
 • Når I har dannet jeres faste hold, så informer rochef Stine Bols herom på baadholdsas@gmail.com Informer også hende, hvis du tager en af klubbens veste. 
 • Er du ikke kommet på hold og ønsker at komme på vandet, skriv til Stine på baadholdsas@gmail.com, så danner hun hold blandt de interesserede.
 • Der må max være 3 personer i bådehallen ad gangen og max 3 personer på bådebroen ad gangen.
 • Der er højst 15 minutter til at rigge både(ne) til. Så næste hold kan komme til.
 • Normalt ror vi ikke med redningsvest på. Veste lægges foran i båden, så ingen i båden spytter/hoster på dem. Hvis man ror med redningsvest og ikke har egen vest, tager man en af klubbens veste og fjerner den fra bådehallen. Tag den fx med hjem. Dette for at undgå smitte ved at flere forskellige bruger samme redningsvest. 
 • Der må gerne skiftes i båden, men hvis et medlem af holdet ikke ønsker at skifte, skal dette respekteres. Husk at tage egen håndsprit med i båden til at afspritte hænder og årens håndtag med.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Der er sat børster og opvaskemiddel frem i bådehallen ved spuleslangen. Opvaskemiddel opløser den fedthinde, som omgiver virus. Husk at spule efter med almindeligt vand, så der ikke er sæberester i båden. Se videoen på www.roning.dk, hvordan man behandler materiellet.

Roning i ergometer:

 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme.
 • Der må kun ros udendørs.
 • Der er står romaskiner i værkstedet. Dvs. de skal bæres ud gennem bådehallen og stilles udenfor. Husk behørig afstand mellem romaskinerne.
 • Placer romaskinerne, så vinden bærer udåndingsluft væk fra evt. anden roer.
 • Romaskinerne sprittes grundigt af efter brug. Sprit er sat frem ved romaskinerne.
 • Vask hænder før og efter roning.

Klubstuen må ikke anvendes. BKC’s klubhus må heller ikke anvendes.