Åbning for begrænset roning

I sidste uge kom DFfR med nye retningslinjer for begrænset roning udendørs. Samtidig har Københavns Kommune nu givet tilladelse til, at vi kan genåbne for aktiviteter. Dette betyder sammenlagt, at vi pr. dags dato kan åbne for begrænset roning udendørs.

Vi har i bestyrelsen udarbejdet et særligt regelsæt, som I kan se nedenfor, og som I bedes overholde i forbindelse med roning. Læs reglerne grundigt igennem, og læg herunder særligt mærke til reglerne vedr. bådtyper, bådhold og rengøring.

Bemærk desuden at roklubbens almindelige roreglement også fortsat er gældende.

Rigtig god fornøjelse med roningen.

Mvh.

Bestyrelsen

__________________________

Regler i Roklubben SAS, som foreløbig gælder indtil 10. maj 2020:

Kære medlemmer af Roklubben SAS

DFfR har meldt ud, at roklubber kan åbne fra den 21. april for aktivitet på vand under forudsætning af, at myndighedernes anbefalinger mht. Coronavirussen overholdes mht. at holde afstand, hoste i ærme og vaske/afspritte hænder. Læs mere på www.roning.dk.

Her er reglerne i Roklubben SAS, idet det bemærkes, at der ikke må roes i 4’er med styrmand.

Roning i robåd:

 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme. Medbring håndsprit.
 • Vask hænder før og efter roning. Ro eventuelt med handsker.
 • Afsprit kuglepen før og efter indskrivning i roprotokollen/tag egen kuglepen med
 • Der ros kun i single- og dobbeltsculler, edon-både, gigbåd,  trimmy’er samt 2’er inrigger med styrmand
 • Der ros i mindre grupperinger af max. 3 personer. Dvs. man finder sammen på et fast hold, som ror sammen. Man må ikke ro på flere mandskabshold. Husk, at hvert hold skal omfatte en styrmand.
 • Kontakt hinanden og dan et hold. Find selv ud af, hvornår det passer jer at ro. Der er ikke faste rotider eller roaftener.
 • Når I har dannet jeres faste hold, så informer rochef Stine Bols herom på baadholdsas@gmail.com Informer også hende, hvis du tager en af klubbens veste. 
 • Er du ikke kommet på hold og ønsker at komme på vandet, skriv til Stine på baadholdsas@gmail.com, så danner hun hold blandt de interesserede.
 • Der må max være 3 personer i bådehallen ad gangen og max 3 personer på bådebroen ad gangen.
 • Der er højst 15 minutter til at rigge både(ne) til. Så næste hold kan komme til.
 • Normalt ror vi ikke med redningsvest på. Veste lægges foran i båden, så ingen i båden spytter/hoster på dem. Hvis man ror medredningsvest og ikke har egen vest, tager man en af klubbens veste og fjerner den fra bådehallen. Tag den fx med hjem. Dette for at undgå smitte ved at flere forskellige bruger samme redningsvest. 
 • Der må ikke skiftes i båden. Alle roere beholder samme plads på turen. 
 • Bestyrelsen i Roklubben SAS mener, det er OK at gå i land og skifte. Vi skal undgå at møve forbi hinanden i båden. Husk at tage egen håndsprit med i båden til at afspritte hænder og årens håndtag med.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen. Der er sat børster og opvaskemiddel frem i bådehallen ved spuleslangen. Opvaskemiddel opløser dem fedthinde, som omgiver virus. Husk at spule efter med almindeligt vand, så der ikke er sæberester i båden. Se videoen på www.roning.dk, hvordan man behandler materiellet.

Roning i ergometer:

 • Medlemmerne møder op omklædte hjemmefra, og bader hjemme.
 • Der må kun ros udendørs.
 • Der er stillet to romaskiner ind i værkstedet. Dvs. de skal bæres ud gennem bådehallen og stilles udenfor. Husk behørig afstand mellem romaskinerne.
 • Placer romaskinerne, så vinden bærer udåndingsluft væk fra evt. anden roer.
 • Romaskinerne sprittes grundigt af efter brug. Sprit er sat frem ved romaskinerne.
 • Vask hænder før og efter roning.

Klubstuen må ikke anvendes.