Nyt tiltag: FUT i robåden!

Mens vi venter på, at vi kan komme på vandet igen, lancerer Roklubben SAS ”FUT”! 

FUT (Fart, Udholdenhed og Teknik) er organiseret og struktureret træning for dem, der ønsker nogle sjove træningsdage/aftener, hvor der samtidig arbejdes målrettet med at forbedre roteknik, kondition og styrke. 

De enkelte træningsdage er tilrettelagt på forhånd. Det betyder, at der på forhånd vil blive sat bådhold. Derefter træner alle bådhold efter et træningsprogram, som ligeledes er fastlagt på forhånd. I løbet af sæsonen vil vi desuden inddrage ergometrene, både som redskab til at sætte fokus på den gode roteknik og til at forbedre konditionen.

Opstarten af FUT vil selvfølgelig afhænge af situationen vedr. COVID-19, men på sigt er planen, at FUT vil foregå på de almindelige klubaftener tirsdag og torsdag kl. 17.30. Da ønsket med denne træning er, at den skal være organiseret og struktureret, skal man dog tilmelde sig i bookingkalenderen på forhånd.

Hver enkelt træningsomgang vil have en varighed af ca. 1½ time. 

Efter træningen er der naturligvis lagt op til klubaftenernes sædvanlige sociale samvær med mad, snak og hygge.

Udover at styrke den enkelte roer er formålet med FUT også, at vi som roklub på længere sigt står bedre rustet til de konkurrencer, herunder Sved På Panden, Copenhagen Harbour Race og især Amager Regatta, som klubben traditionelt deltager i. 

Det er vigtigt at understrege, at FUT er for ALLE, som har lyst til at give sig, når vi er på vandet.

Hvis du allerede nu ved, at du har lyst til at deltage i FUT eller bare gerne vil vide mere om det, så kontakt Poul, Kristina eller Stine. Og ellers så duk op til informationsmøderne, som vi afholder ved roklubben tirsdag den 5. maj og torsdag den 7. maj, hvor vi vil fortælle mere om FUT. Du kan tilmelde dig i bookingkalenderen (der er forskellige tidspunkter for møderne og begrænset antal deltagere, så vi kan leve op til forholdsreglerne vedr. COVID-19). Vel mødt!

De bedste ro-hilsener

FUT-udvalget (Poul, Kristina og Stine)