Byggeriet er igang – vis hensyn

Så har byggeriet – eller snarere nedrivningen af eksisterende bygninger – været igang i en uge. Det er spændende og går efter planen. Udefra ser det lige nu ikke ud som om, der er sket særlig meget. Men det er der! Bygningerne indeholder giftige stoffer som PCB, asbest og tungmetaller, og materialer, der indeholder dette, skal håndteres på en helt særlig måde. Det tager tid, da det jo heller ikke skal skade dem, der udfører arbejdet. Uden for er der opstillet containere, hvor bygningsaffaldet skal placeres. Og en af disse containere er netop beregnet til farligt affald.

Vi har jo ventet længe på dette byggeri, og derfor er det spændende at se, hvad der sker – også på tæt hold. Byggepladsen er pt afspærret med et hegn og ned mod vandet af et bånd. Og disse afspærringer skal I overholde, hvis I bevæger jer ned for at kigge på byggeriet. Både af hensyn til sikkerheden på byggepladsen, som på et tidspunkt bliver invaderet af større maskiner, der skal vælte hus hos SAS og kajakskur hos BKC. Men også af hensyn til de folk, der udfører arbejdet. Husk de er på arbejde, det er I ikke, når I kigger på. Så venligst lad være med at forstyrre dem med jeres interesse. Stil i stedet spørgsmål til byggeudvalget (Lars Jepsen, BKC og Poul Jensen, SAS), hvis der er noget, I gerne vil vide.

Det er vigtigt, når vi fortsat er i en sundhedskrise med Covid-19, at I som naturligt nysgerrige også iagttager myndighedernes anbefalinger. Så hold jer uden for afspærringen, hold afstand til hinanden og til entreprenørens medarbejdere på byggepladsen, så vi undgår smittespredning også ved opførelsen af vores nye klubhus.