Kæntringsulykke ved slusen

Søndag den 15. september kæntrede en 2-åres inrigger fra Roforeningen Kvik i kraftig strøm ved slusen. Roerne faldet i vandet og blev efterfølgende reddet op af politi og redningsmandskab. Ingen af roerne fik varige mén, men båden blev totalskadet.

Københavnskredsen under DFfR har efterfølgende, i samarbejde med Roforeningen Kvik, udarbejdet en rapport med en beskrivelse af hændelsesforløbet samt gode råd til hvad man kan lære af episoden. Læs den og lær! Rapporten kan du se her: Kæntringsrapport.pdf

Efterfølgende er der også blevet fundet et link til en side med “Kajak-vejr” for Københavns Havn udarbejdet af Københavns Kajakklub (kajakklubben i Kanonbådsskurene ved Holmen) der viser en uofficiel 2-døgns prognose for vandstand, bølger, vind og strøm i og omkring Københavns Havn . Under menu-punktet LINKS på vores hjemmeside kan du nederst finde et link til denne side.