KANINDÅB lørdag den 17. august kl. 15

Kong Neptun vil stige i land ved Roklubben SAS, fordi han har fået færten af kanin.
Kaninerne vil blive fremstillet for hans herlighed og deres uhumskheder vil blive tvættet af.
Kong Neptun ser gerne, at mange tilskuere vil overvære dåbshandlingen.
Der er fællesspisning i Roklubben kl 18 og Kong Neptuns udsendinge vil uddele
dåbsbeviser.
Tilmelding senest søndag den 11. august på opslag i klubben eller til wulff.charlotte@gmail.com