Nyt fælles klubhus et skridt nærmere

Vi har netop fået den glædelige besked, at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilget 4 mio. kroner det til det fælles klubhusprojekt (BKC og Roklubben SAS). Da vi håber, at vi kan forhandle os tilrette med kommunen om også at få frigivet de 4 mio. fra klubhuspuljen har vi sammen med egenfinansieringen fra klubberne min. 10 mio. kroner til projektet, som altså nu ser ud til at kunne blive til noget ????. Det eksisterende projekt er vurderet til et sted mellem 12 og 15 mio, og vi skal nu i gang med at finde restfinansieringen eller rette projektet til. Vi har dog allerede fået afslag fra flere fonde.

Selve byggeriet kan realistisk først komme i gang efter den kommende sommersæson, og der vil blive afholdt medlemsmøder og ekstra generlforsamling inden endelig beslutning.