Generalforsamling

Roklubben SAS har afholdt generalforsaming den 23. februar.

Der blev valgt 2 nye ind i bestyrelsen nemlig Kristine Schwarz som rochef og Kurt Schmidt. Øvrige var genvalg. 

Ny redaktør af Vel Roet blev Marianne Barfod, der får hjælp fra Dorthe og Edith.

Karsten vil gerne aflastes som materialeforvalter og Kurt S blev nævnt som hjælper.

Der blev vedtaget uændret kontingent, undtagen passive 250 kr pr år og Miniroere 50 kr pr år fra 2018. 

Det blev vedtaget at købe en ny sculler til tunge roere og en gig dobbelt sculler. Desuden blev der beviljet penge til skitseprojekt for nyt klubhus op til 100000 kr.