DFFR er tæt på at miste sin afgiftfritagelse

Roklubben SAS modtager gerne gaver til vedligehold eller nye ting til roklubben, f. eks renovering af klubhus, nye både etc.

Afgiftsfrie og fradragsberettigede donationer til alment velgørende formål i Dansk Forening for Rosport og i de enkelte roklubber kan være fortid, hvis ikke flere benytter sig af muligheden. DFfR mangler 39 donationer på mere end 200 kroner, før end de kan bevare afgiftsfritagelsen hos SKAT. Se roning.dk