FÅ FRADRAG for GAVER til Roklubben SAS

Roklubben modtager gerne gaver til vedligehold eller nye ting til roklubben, f. eks renovering af klubhus, nye både etc.
 Du kan indbetale fradragsberettige gaver (ikke kontingent) via DFfR, gavegiro reg nr 4180 kontonr 1552198 med angivelse af navn, adresse, CPR nummer og roklubbens navn. Maximalt fradrag er 15.200 kr i 2016. DFfR indberetter fradraget til Skat.
 Se også roning.dk DFFR’s gavegiro.