sas-stander

ottar-jomfrutur.jpg

Nyheder

DFfR's gavegiro

Rokubben SAS har modtaget penge via DFfR's gavegiro fra 3 donorer. På vegne af roklubben siger jeg TAK for beløbet, og samtidig tak til jer for at holde liv i DFfR's gavegiroordning. Med beløb på min. 200 kr. er du med til at sikre, at Dansk Forening for Rosport kan bevare denne ordning. 

Erik Nielsen, 03-02-2018

GAS Generalforsamling

HUSK GAS generalforsmaling onsdag den 14. februar kl 19,00 Indkaldelsen står i VEL ROET for DEC/JAN. Tilmelding til spisning senest den 11. februar.  

Erik Nielsen, 30-01-2018

Indkaldelse til Generalforsamlinger 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Roklubben SAS Der afholdes ordinær generalforsamling i Roklubben SAS Mandag d 26. februar kl 19 Med følgende dagsorden: A.Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. B.Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år. C.Forelæggelse af budget for det kommende år. D.Fastsættelse af kontingenter. E.Disponering af Roklubbens midler. F.Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. G.Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene H.Eventuelt Ad pkt D: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Bestyrelsen foreslår ny kontingent kategori, Romaskine/Rospinningskontingent 1050 kr pr år Ad pkt G: Formanden, kassereren og rochefen vælges direkte af generalforsamlingen Bestyrelsen og 3 suppleanter, samt 2 revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Formand Jan Peter de Baan genopstiller ikke Suppleanter Margit Lundby og Henrik Corfitsen genopstiller ikke Ad pkt F: Der er indkommet forslag om at rette i vedtægterne, så for at kunne vedtage dette smidigt inkaldes til en ekstraordinær generalforsamling direkte efterfølgende. Forslaget lyder: Pkt 4.7 Pkt G: Valg af bestyrelse, revisorer og og suppleanter i henhold til vedtægterne Pkt 4.9 Beslutninger om ændring af klubbens vedtægter skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Roklubben SAS Mandag 26 februar, direkte efter den ordinære generalforsamling A.Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser..........

Jan Peter de Baan, 27-01-2018

8+

Så er der slået en 8+ træning op til d.20 januar kl.10 så hvis du vil med på vandet i 8+ så skal du booke dig på i bookingkalenderen under roning. Jeg forebeholder mig dog retten til at aflyse hvis vejret ikke tillader roning. Tilmeldingfrist er fredag d.19 kl.15

Michael Olesen, 11-01-2018

8+ træning

Så er der oprettet en booking i Rokalenderen til den første 8+ træning, der vil komme flere frem imod standerhejsningen, så der skal også holdes øje med den kalender, og husk at det er den grønne bjælke.

Michael Olesen, 02-01-2018

NY SAUNAOVN

Så er der købt en ny saunaovn, Tylø sense SK 8 kw (gl. styrebox genbruges) og nye sten. Karsten og jeg har installeret den i dag og den virker. Husk at betale for forbrug.  

Erik Nielsen, 29-11-2017

Kbh Kommunes Klubhuspulje

Brygge Bladet og Amager Weekend skriver, at BKC og Roklubben SAS fik beviljet 4  mill kr fra klubhuspuljen. Det er rigtigt MEN MEN .... Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2017: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen, idet Kultur- og Fritidsudvalget med hensyn til ansøgning 11 (Bryggens Kajak Club og Roklubben SAS) ønsker at se et forslag og finansieringsplan, der tager udgangspunkt i de eksisterende, charmerende bygninger. BKC og SAS byggeudvalg er i dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om fortolkningen af dette krav.

Erik Nielsen, 18-11-2017

4 GP roning

Så blev den tredje runde af 4GP afviklet for 60+ mix. Charlotte, Kristian, Jan H, Erik roede de 4x(2x1000m) på 0:31.53.2 min. Der er over 1 min bedre end sidste år.                    

Erik Nielsen, 16-11-2017

Rospinning fra 30/10

Standerstrygning = rospinning   ÅBENT HUS FOR NYE SPINNERE: 26/10 kl. 19:00.   Som noget nyt afprøver vi rospinning i klubstuen.   Vi har første hold mandag d. 30. oktober kl. 17:30.   I år har vi hold: Mandag formiddag & aften Tirsdag aften Onsdag aften Torsdag aften Lørdag formiddag     Eneste undtagelser er første torsdag i hver måned, hvor klubstuen bliver brugt til by-O-løb.   Onsdage i hele november er forlænget en halv time. De første 30 min. er til instruktion. Herefter begynder selve programmet. Er der frie pladser, er man velkommen til at melde sig på. Alle hold er opjusteret med 30 min. instruktion de første to uger af november. (Justeres efter behov.)   Kom gerne med feed back, hvis der er noget, der fungerer eller ikke fungerer.   På gensyn i maskinerne!   Mange hilsner rospinningsinstruktørholdet

Kristine Schwarz, 17-10-2017

CHR i godt vejr

Copenhagen Harbour Race den 14. oktober forløb rigtig godt. Godt vejr overskyet, lidt vind og god temperatur. Inrigger basen fungerede fint med 36 inriggere og 4 costal både til start. Cafeen var hyggelig med god betjening hele dagen. Roklubben SAS deltagelse i 8+ var også en succes. Placering som nr 5 på tid og som nr 8  med handicap var ok. TAK til alle hjælpere og heppere.      

Erik Nielsen, 17-10-2017

Navnet blev INGOLF

Navnet blev INGOLF

Vores nye dobbelt-gig fik navnet INGOLF. Carl Christian Ebbesen, Kultur- og Fritidsborgmester i København, døbte båden. Du kan læse mere om navnet og dåben HER. Under menupunktet "OM ROKLUBBEN SAS"->"VORES BÅDE" kan du finde on oversigt over alle vores både.        

Claus Larsen, 03-10-2017

Status fra byggeudvalget

Status fra byggeudvalget

Til medlemsmødet den 28. august, hvor arkitekt Niels Jakubiak Andersen fremlagde dispositionsforslaget til nyt klubhus for BKC/SAS, var der stor opbakning til forslaget.   Forslaget går ud på at bygge 2 klubhuse i 2 etager med fælles trapper til 1. sal, fælles sauna, fælles terrasse, evt fælles træningslokale samt mulighed for at udnytte BKC/SAS klubstuer og omklædningsrum ved større arrangementer. Byggearealet for BKC er 375 m2 og SAS 432 m2.   Siden har vi sammen med BKC ansøgt København Kommunes klubhuspulje om 4 mio til nyt klubhus for BKC/SAS. Vi forventer svar fra kommunen senest 9. november.   Desuden har Roklubben SAS afholdt ekstraordinær generalforsamling for at få ændret vore vedtægter, en tilpasning for flytning af tilhørsforhold til Københavns Kommune som folkeoplysende forening. Roklubben SAS har nu ansøgt Københavns Kommune om godkendelse som folkeoplysende forening fra 1. januar 2018.   Lars fra BKC’s byggeudvalg har også hørt fra A.P. Møller Fonden. Vi har positiv respons fra A. P. Møller Fonden, som gerne vil se nærmere på projektet.    Både BKC/SAS mangler stadig svar fra Københavns Ejendomme om forlængelse af lejekontrakt, som de nu har syltet siden 19/1-17. Vi har rykket flere gange.   Se flere tegninger i Roklubben SAS klubstue eller her (pdf).     Roklubben SAS byggeudvalg: Jan Hellesøe, Poul Jensen, Søren Uldall, Michael..........

Erik Nielsen, 01-10-2017

TrygFonden, redningsveste

Vi er glade for at fortælle, at TrygFondens regionale råd Hovedstaden vil støtte med 5 almindelige og 5 oppustelige redningsveste.  Vi ønsker held og lykke med projektet og glæder os til at høre mere om det. Venlig hilsen TrygFonden Roklubben SAS siger tusind tak til TrygFonden. De 5 almindelige og 5 oppustelige redningsveste er modtaget og klar til brug. 

Erik Nielsen, 30-07-2017

Navnet blev TOVA

Navnet blev TOVA

Vores nye singlesculler fik navnet TOVA. Du kan læse mere om navnet og dåben HER. Under menupunktet "OM ROKLUBBEN SAS"->"VORES BÅDE" kan du finde on oversigt over alle vores både.  

Claus Larsen, 10-07-2017

SAS på tysk kanaltur

SAS på tysk kanaltur

3 roere drog fra København til Hamborg for at vise både briter og tyskere, hvad danske roere er lavet af.     3 danske roere formåede da også at ro sig til en fin tredjeplads. For helt at forstå den placering, skal det tages i betragtning at: - bådtypen var ny og uprøvet - 1eren var britisk - styrmanden tysk - distancen kun var fjollede 350m   Næste år ser vi gerne et fuldt, dansk mandskab, en normal distance i en ordentlig båd, tak.   Til gengæld tog vi dem på dansegulvet, for hvis der er noget SAS-roere kan, så er det at danse!     Længere beretning om udflugten kan læses i det kommende Vel Roet.

Kristine Schwarz, 08-05-2017

BRYGGE BLADET 6. APRIL

Stå til søs med SAS Går du og drømmer om at være på vandet, se byen fra søsiden og få sjov og god motion sammen med gode klubkammerater? Roklubben SAS holder åbent hus for alle interesserede søulke   Søens folk hjælper landkrabber til rette i det våde element, når roklubben SAS holder åbent hus. Roklubben SAS holder åbent hus den 25. april klokken 19:00. Her kan du frit komme og stifte bekendtskab med rosporten – og måske opdage et hjørne af havnen, du ikke kendte til. Klubben tilbyder to gratis rolektioner, så nye roere får god tid til at snuse til, hvad rosporten går ud på. I roklubben er der mulighed for at ro i forskellige bådtyper. Det mest almindelige er at ro i inrigger, her ror man enten to roere og styrmand eller fire roere og styrmand. Rosæsonen begynder i april og slutter i oktober. Alle kan ro uanset alder, roklubben har medlemmer med stor aldersspredning. Der er rokursus tirsdage og torsdage klokken 17:30 til 20:30 i hele maj. Kurset afsluttes med en langtur i juni. – Kisser zSe mere på: www.roklubbensas.dk

Erik Nielsen, 10-04-2017

SAS på helsemesse

SAS på helsemesse

SAS fik vist langturs-flaget på messen "Krop i balance" søndag d. 26. marts i Bryggens Kulturhus. Vi fik delt Kristine's nye flyers ud og informeret om klubbens aktiviteter dog med fokus på introdag og -forløb til nysgerrige. Vi håber på 3-5 seriøse kaniner. Vibe kom forbi og gav Mads en hånd med. Flere medlemmer kom også forbi og ergometret blev udforsket af bl.a. Søren's børn.   Bryggebladet har skrevet følgende artikel om messen (side 3):  http://www.bryggebladet.dk/artikelarkiv/pdf/bb/2017/07-2017-2.pdf     /Mads Hansen

Claus Larsen, 05-04-2017

De drog mod vest - Åbne Fynske Mesterska…

De drog mod vest!I går, lørdag d. 4. marts, var det tid til årets sidste ergometerstævne, Åbne Fynske Mesterskaber. Det blev afholdt i Middelfart og var noget helt andet end DM, som er det eneste ergometerstævne, jeg har overværet. Men et lille, godt stævne. Og for sådan en begynder, som mig, så var det mere trygt og overskueligt. Emil og jeg var blevet tilmeldt og havde en lille samling søde mennesker, Susanne, Vibe og Michael, med til at heppe på os.   Emil var aller første deltager i hele stævnet. Og desværre den eneste, der turde tage kampen op med de 6000m. Men med Susanne ved sin side, så gennemførte han i rigtig flot stil i tiden 20.16.2, med en gennemsnitlig SPM på lidt over 30, og kunne straks efter endt roning komme på podiet og få sin velfortjente guldmedalje.   Senere var det min tur til at få lidt mental oprejsning ovenpå min knapt så gode præstation til DM. Men denne gang var det kun 1000m, lidt mere overskueligt. Jeg havde Michael ved min side, som gennem løbet huskede mig på at trække vejret og holde et godt tryk. Vi var 4 damer i mit løb og jeg blev nr. 3 i tiden..........

Dorthe Jensen, 05-03-2017

FM Åbne Fynske Mesterskaber

Roklubben SAS har tilmeldt Emil og Dorthe til FM i ergometerroning lørdag den 4. marts på Heldagsskolen i Vejlby ved Middelfart. Emil stiller op i 6000 m MERGO og Dorthe i 1000 M i 40+WERGO. Hvis I kommer forbi Middelfart, så KOM og se på og hep, hep.

Erik Nielsen, 28-02-2017

Generalforsamling

Roklubben SAS har afholdt generalforsaming den 23. februar. Der blev valgt 2 nye ind i bestyrelsen nemlig Kristine Schwarz som rochef og Kurt Schmidt. Øvrige var genvalg.  Ny redaktør af Vel Roet blev Marianne Barfod, der får hjælp fra Dorthe og Edith. Karsten vil gerne aflastes som materialeforvalter og Kurt S blev nævnt som hjælper. Der blev vedtaget uændret kontingent, undtagen passive 250 kr pr år og Miniroere 50 kr pr år fra 2018.  Det blev vedtaget at købe en ny sculler til tunge roere og en gig dobbelt sculler. Desuden blev der beviljet penge til skitseprojekt for nyt klubhus op til 100000 kr.

Erik Nielsen, 20-02-2017

Copyright © 2013 RoklubbenSAS. All Rights Reserved