sas-stander

ottar-jomfrutur.jpg

Indmeldelse i Roklubben SAS

Roklubben SAS er en uafhængig roklub der er åben for ALLE som ønsker at dyrke rosport.

 

For at kunne ro "på vandet" skal du gennemgå et instruktionsforløb på 8-10 instuktionsture indtil en instruktør skønner at du har den fornødne erfaring til at kunne blive "frigivet". Når du er frigivet roer kan du deltage i roningen på lige fod med klubbens øvrige medlemmer, blot med den begrænsning at der altid skal være en godkendt uddannet styrmand med i båden.

 

Du skal også have aflagt en svømmeprøve, hvor du har bevist at du kan svømme mindst 500 m uden ophold. Læs mere her: SVØMMEBEVIS

 

Ro-instruktion afholdes hvert år på tirsdage og torsdage kl. 17.30-20.30 i maj måned og afsluttes med en hel lørdag sidst i maj.

 

For nye roere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes.

I forbindeles med indmeldelsen skal der betales et instruktionsgebyr samt ½ års kontingent forud.

 

Rospinning:

Instruktion afholdes på alle hold de første to uger af november samt alle onsdage i november. (Kan justeres ift. mængden af nye.)

For nye rospinnere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes.

I forbindeles med indmeldelsen skal der betales ½ års kontingent forud.

 

Indmeldelse kan ske ved udfyldelse af den elektroniske indmeldelsesblanket.

 

Indmeldelse kan også ske ved henvendelse til klubben kasserer på e-mail til: kasserer @ roklubbensas.dk

eller ved aflevering af en indmeldelsesblanket i klubben.

 

Hvis du er SAS-medarbejder trækkes kontingentet automatisk via din lønseddel hver måned.

Øvrige medlemmer skal indbetale kontingentet kvartalsvis forud til klubbens bankkonto 6507 3050475769

 

Kontingentsatserne er pr. 1/1-2018:

Gebyr for ro-instruktionsforløb   kr. 250,00 (engangsgebyr)
Aktive seniorer kr. 175,00 pr. måned
Aktive ungdomsroere (u18) kr. 70,00 pr. måned
Passive medlemmer kr. 250,00 pr. år
Mini-roere kr. 100,00 pr. år
Støtteforeningen G.A.S. kr. 100,00 pr. år

 

 

Copyright © 2013 RoklubbenSAS. All Rights Reserved